Fondamentor och Prisma Properties har skrivit hyresavtal med Coop Nord för etablering av Stora Coop i Klockarbäcken i Umeå. De båda fastighetsbolagen äger och utvecklar tillsammans två kvarter i Klockarbäckens handelsområde. Willys öppnade våren 2023 och sedan tidigare är det klart att även Chopchop och Max kommer till området.

 Fondamentor har hittills etablerat Nordic Wellness, Ingo och Wash World på intilliggande fastigheter, där vi sedan tidigare har Power. Genom Coops etablering får vi ännu en matkedja som ankare vid sidan av Willys, säger Robert Nilsson, VD Fondamentor.

– Genom avtalet med Fondamentor kan vi vara med och utveckla handeln i de västra delarna av Umeå. Vi satsar för att ge ännu bättre service till våra medlemmar och kunder, och det behövs en stark Stora Coop på handelsområdet Klockarbäcken, säger Henrik Skyttberg, VD för Coop Nord, som har 320 000 medlemmar i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Under våren inleds de omfattande markarbeten som krävs för etableringen. Planen är att Stora Coop ska kunna öppna under 2026 i Klockarbäckens handelsområde.

Vi är glada att kunna ta nästa steg i utvecklingen av Klockarbäcken. Prismas och Fondamentors senaste förvärv av 19 800 kvadratmeter mark av Umeå kommun ger oss möjlighet till ännu fler handelsetableringar i området, säger Thomas Hansen, Head of Development, Prisma Properties.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Thomas Hansen
Head of development, Sweden
Prisma Properties AB
+46 768 61 91 66
thomas.hansen@prismaproperties.se

Jörgen Lindström
Fastighetschef
Fondamentor 
+46 70 535 64 75
jorgen.lindstrom@fondamentor.se