I dag presenteras rapporten ”Lågprishandelns tillväxt, lönsamhet och framtid” som producerats av HUI Research och visar att den svenska lågprishandeln växer stort. 

Lågprishandeln är på väg att bli mainstream och få så många kunder att det stigma som branschen i viss mån varit förknippad med är på väg att försvinna. Utvecklingen i andra länder visar också att kunder som hittat till lågprishandeln stannar kvar även i bättre ekonomiska tider. Den svenska lågprishandeln har också skapat arbetstillfällen i både storstäder och mindre kommuner – och förväntas fortsätta göra det.

Rapporten visar bland annat att:

  • Omsättningen i den svenska lågprishandeln nästan har fyrdubblats sedan 2004 och ökat från cirka 30 miljarder kronor till 114 miljarder kronor.
  • Antalet anställda i den svenska lågprishandeln nästan har tredubblats sedan 2004.
  • Lågpriskedjornas planerade nyetableringar i Sverige de kommande åren kommer att resultera i tusentals arbetstillfällen. Ett exempel är Lidl som redan i dag har cirka 5 600 anställda i Sverige och planerar att öppna 90 nya butiker, vilket skulle innebära cirka 2 500 nya arbetstillfällen (beräknat utifrån genomsnittligt antal anställda i nuvarande butiker).
  • Lågprishandelns expansion inte bara sker i storstadsregionerna, utan också i mindre kommuner.
  • Utvecklingen i Danmark, och andra länder som ligger före Sverige i utvecklingen, slår fast att när kunderna hittat lågprishandeln fortsätter de att handla där, även när ekonomin har återhämtat sig.

HUI Research har producerat rapporten på uppdrag av Prisma Properties, Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom lågprishandel. Den bygger på data från Statistiska centralbyrån och Dun & Bradstreet, liksom bakgrundsintervjuer och expertutlåtanden från lågprisaktörer, kommunföreträdare och fastighetsägare.

– Den här rapporten bekräftar och stärker vår strategi att utveckla och långsiktigt äga fastigheter inom lågprishandel. Vi ser stor potential för fortsatt tillväxt på alla marknader och orter runt om i Norden, säger Fredrik Mässing, vd på Prisma Properties.

Hela rapporten bifogas i pdf-format.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Emma Hernell, vd, HUI Research
emma.hernell@hui.se
073-058 72 95

Fredrik Mässing, vd, Prisma Properties
fredrik.massing@prismaproperties.se
070-277 01 48

Prisma Properties är en ledande fastighetsutvecklare med ett bestånd uppgående till närmare 100 fastigheter, inklusive projektfastigheter. Prisma Properties är verksamt i Norden med tyngdpunkt på Sverige och ambitioner att växa i övriga nordiska länder. Fastighetsinvesteringsbolaget Alma Property Partners är huvudägare i Prisma Properties.