Integritets- och cookiepolicy

På Prisma Properties tror vi på transparens och har full respekt för din integritet och dina personliga uppgifter. Här kan du läsa om hur vi hanterar GDPR och cookies.

Vi värnar alltid om våra besökares personuppgifter. GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Sammanfattningsvis behandlar vi personuppgifter för att kunna administrera och uppfylla avtalsförpliktelser, tillhandahålla nyheter och rapporter till registrerade som vill ta emot det, utvärdera och hantera jobbansökningar, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Du som registrerad har även vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilket inkluderar rätt att (i) få information om de personuppgifter som behandlas om dig, (ii) få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, (iii) begära rättelse av dina personuppgifter exempelvis då de är felaktiga eller ofullständiga, (iv) begära radering av dina personuppgifter, (v) begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, (vi) invända mot behandlingen av dina personuppgifter, (vii) begära förflyttning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som framgår i avsnittet ”kontakta oss” nedan.

Mer information om vår behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har framgår i vår personuppgiftspolicy. Se Prisma Properties Privacy Policy, klicka här (PDF).

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på info@prismaproperties.se.

Cookiepolicy

Prisma Properties använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till din enhet (operativsystem, webbläsare etc). Prisma Properties kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Det handlar om cookies som separerar användare på webbplatsen under ett besök. Andra cookies sätts bara om du gett ditt samtycke. Det handlar om cookies för analys och marknadsföring.

Genom att klicka ”Aktivera alla cookies” i cookie-bannern ger du ditt samtycke till samtliga syften. Du kan också välja att uppge vilka syften du samtycker till genom att klicka ”Avvisa ej nödvändiga cookies” i cookie-bannern eller på kugghjulet nere i vänstra hörnet. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att inaktivera respektive kaka under Inställningar.

Nödvändiga funktionella kakor

Domän Namn Giltighetstid Beskrivning
.youtube.com VISITOR_PRIVACY_METADATA 6 mån Denna cookie används för att lagra användarens samtycke och integritetsval för deras interaktion med webbplatsen. Den registrerar data om besökarens samtycke avseende olika integritetspolicyer och inställningar, vilket säkerställer att deras preferenser respekteras i framtida sessioner.
.cision.com __cf_bm 30 min Denna cookie används för att skilja mellan människor och botar. Det är fördelaktigt för webbplatsen för att kunna generera korrekta rapporter om användningen av deras webbplats.

Prestanda-/statistik-/analyskakor

Domän Namn Giltighetstid Beskrivning
.prismaproperties.se _ga_9ZXTJKWNJ0 13 mån Denna cookie används av Google Analytics för att behålla sessionsstatus.
.prismaproperties.se _ga 13 mån Detta cookie-namn är associerat med Google Universal Analytics – vilket är en betydande uppdatering av Googles vanligare använda analys-tjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela en slumpmässigt genererad siffra som klientidentifierare. Den ingår i varje sidförfrågan på en webbplats och används för att beräkna besöks-, session- och kampanjdata för webbplatsens analysrapporter.

Målkakor

Domän Namn Giltighetstid Beskrivning
.youtube.com YSC Session Denna cookie sätts av YouTube för att spåra visningar av inbäddade videor.
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 6 mån Denna cookie sätts av YouTube för att hålla reda på användarens preferenser för inbäddade YouTube-videor på webbplatser; den kan också avgöra om webbplatsbesökaren använder den nya eller gamla versionen av YouTube-gränssnittet.

Funktionella kakor

Domän Namn Giltighetstid Beskrivning
.prismaproperties.se wp-wpml_current_language Session Lagrar det aktuella språket. Som standard ställs denna cookie endast in för inloggade användare. Om du aktiverar språkcookien för att stödja AJAX-filtrering kommer denna cookie också att ställas in för användare som inte är inloggade.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google. Informationen som genereras av cookien rörande din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer bli överförd till och lagrad av Google på servrar i USA. Google kommer använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter på webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Du kan hindra Google’s inhämtning och användning av data (cookies och IP adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, se din webbläsares manual för bästa alternativ. Utöver detta, kan du även neka användning av cookies genom att välja rätt inställningar på din webbläsare. Tänk på att om nekar cookies kommer du inte kunna nyttja hemsidan och alla funktioner.

Vidare information om Google Analytics kan hittas på Googles hemsida.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att öka säkerheten på vår hemsida och i synnerhet för att skydda vår hemsida från automatiserad crawling och spam. Google reCAPTCHA utvärderar huruvida data som du fyller i på hemsidan, till exempel i ett kontaktformulär, har blivit skriven av en människa eller av ett automatiserat program. Av detta anledning utvärderar Google reCAPTCHA automatiskt en stor mängd information såsom IP-adress, hur länge du har varit på hemsidan eller musrörelser som du gjort. Allt för att säkerställa att det verkligen är en människa och inte en robot.

Vidare information on Google reCAPTCHA kan hittar du på Googles hemsida.