Vi kan lågprishandel

Prisma Properties har en passion för lågprishandel och är kunniga om segmentet – både vad det gäller läge för etablering och fastighetstyper. Vi har en stark position inom våra tre segment; lågpris, dagligvaror och snabbmat. Det här är segment där efterfrågan i våra hyresgästers verksamhet inte påverkas i särskilt stor utsträckning av konjunkturen. De har tvärtom potential att utvecklas bra i såväl hög- som lågkonjunktur. Både lågprisbutiker och dagligvarubutiker med lågprisprofil har vuxit och tagit marknadsandelar under flera år.

Tre segment

Under senare år har lågprissegmenten blivit alltmer attraktiva och vuxit snabbare än övrig detaljhandel. Den ekonomiska vintern med lågkonjunktur en svag krona har bidragit till att lågprissegmenten vuxit.

Generell lågprishandel

Den generella lågprishandeln säljer varor under, och inte sällan väsentligt under, det som uppfattas som det typiska marknadspriset. Dollarstore, Rusta och Jysk är exempel på koncept inom den generella lågprishandeln.

Dagligvaror

Lågprissegmentet inom dagligvaruhandeln tar marknadsandelar på grund av det ekonomiska läget och de högre matpriserna. Exempel på koncept är Willys, Lidl och Netto i Danmark.

Snabbmat

Fastigheter för snabbmat och snabbmatskedjor är ett växande segment på fastighetsmarknaden. Genom placering i trafiknära lägen och i kombination med utbyggnad av laddplatser gör de handelsplatserna attraktivare. Några exempel på koncept är McDonald’s, ChopChop och KFC.