Revisor

Enligt Prisma Properties bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Revisor och eventuell revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. 

 Nuvarande revisor i Bolaget är Ernst & Young AB. Huvudansvarig revisor är Gabriel Novella, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige).