Styrelse

Prisma Properties styrelse består av fem ledamöter, tre kvinnor och två män. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelning mellan styrelsen och VD.

Simon de Château

Ordförande
Född 1970

Jacob Annehed

Ledamot
Född 1979

Anna-Greta Sjöberg

Ledamot
Född 1967

Caroline Tivéus

Ledamot
Född 1979

Kristina Alvendal

Ledamot
Född 1972