Högalund 5

Högalund 5

Värnamo
Högalund 1 C

Hyresgäst: Dollarstore
Kvadratmeter: 3072