Söderbymalm 3:28

Söderbymalm 3:28

Handen
Vendelsövägen 17

Hyresgäst: Pizza Hut
Kvadratmeter: 370