Investerare

Prisma Properties affärsidé är att skapa värde genom att vara ett aktivt fastighetsbolag som hållbart utvecklar och långsiktigt äger fastigheter för lågprisbutiker, dagligvaruhandel och snabbmatsrestauranger. Vi expanderar och utvecklar vårt fastighetsbestånd med en tydlig tillväxtagenda möjliggjord av snabbt beslutsfattande, flexibilitet och djup kunskap om lågprishandel.