Prisma Properties har ännu inte publicerat någon bolagsstyrningsrapport.