Prisma Properties uppförandekod

Vår uppförandekod – Prisma Properties-koncernens Code of Conduct – är ett stöd i att agera enligt våra värderingar och beskriver de förväntningar vi har på oss själva och våra samarbetspartners. Det är viktigt för oss att inte bara följa lagar och förordningar, utan att också bygga och förvalta förtroende genom att upprätthålla en hög etisk standard. Vårt sätt är att bygga förtroende genom att agera i linje med bolagets nyckelvärderingar* (*TBD). Uppförandekoden gäller även för tillfälligt anställda medarbetare, t.ex entreprenörer eller konsulter, som företräder bolaget. De benämns kollektivt som ”medarbetare” eller ”vi”.

Visselblåsning

För att säkerställa att våra värderingar efterlevs och att främja öppenhet, integritet och etik på arbetsplatsen är Prisma Properties anslutna till en visselblåsartjänst.