Ersättningsriktlinjer

Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024.

Långsiktigt incitamentsprogram– LTIP 2024/2027

Den 12 juni 2024 beslutade en extra bolagsstämma om att emittera teckningsoptioner av serie 2024/2027 till bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och högst åtta andra anställda i Prisma Properties som deltar i programmet (”Deltagarna”).

Teckningsoptionsprogrammet förväntas omfatta högst 3 358 000 teckningsoptioner, innebärande att ökningen av bolagets aktiekapital vid fullteckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till cirka 14 210,970446 kronor beräknat på förväntat antal aktier och aktiekapital efter genomförande erbjudandet och upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Det maximala antalet aktier som får tecknas av Deltagarna motsvarar, under förutsättning av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, cirka 2 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet och upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.